འོད་ཟེར། ཧོང་ཀོང་ནང་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན།

2013 07 29 Todays Tibet is HK 1

ཧོང་ཀོང་ནང་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་མ་གཉེར་བ།。

༄༅༎དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་གནང་བའི་ དེ་རིང་གི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་བཞིན་སང་ཉིན་ཧོང་ཀོང་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དེ། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

http://www.rfa.org/tibetan/chediklaytsen/ukaylatsen/woser/hong-kong-may-be-the-second-tibet-tomorrow-04012013102243.html/f67f7cf44f0bf40f7cf44f0bf53f44f0bf56f7cf51f0bf40fb1f72f0bf42fb3f7cf42f0bf56f62f99f53f0bf51f74f66f0bf66f9ff7cf53f0d/inline.html

གནས་ཚུལ་ཡོངས་ཁུངས:
http://www.rfa.org/tibetan/chediklaytsen/ukaylatsen/woser/hong-kong-may-be-the-second-tibet-tomorrow-04012013102243.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*